Chúng tôi chấp nhận đổi trả hàng các trường hợp :
- Hàng không đúng yêu cầu 
- Hàng bị lỗi
- Hàng bị tróc tem

Chúng tôi không chấp nhận đổi trả cho các trường hợp : 
- Hàng hư hỏng do khách hàng làm rơi vỡ
- Khách hàng thay đổi yêu cầu khi đã nhận được hàng